Wycena aplikacji webowej - ile kosztuje aplikacja webowa?

wróć do artykułów
17/01/2024

Ile trzeba zapłacić za stworzenie aplikacji internetowej? Dla prostego, spersonalizowanego projektu strony internetowej koszty wahają się między 10 000 a 18 000 PLN.

 

Minimalna wersja produktu (MVP) z kilkoma funkcjonalnościami może kosztować od 30 000 do 50 000 PLN. Natomiast za zaawansowaną, spersonalizowaną platformę internetową trzeba się spodziewać wydatków przekraczających 500 000 PLN. Skąd wynikają te znaczne różnice cenowe?

 

Pojęcie "aplikacja webowa" jest jednocześnie oczywiste i niejednoznaczne, często prowadzące do wielu nieporozumień. Z perspektywy technologicznej, aplikacja webowa może być zarówno prostą stroną internetową, na przykład landing page, jak i zaawansowaną platformą sprzedażową, jak Allegro.pl. Z natury rzeczy oba te systemy różnią się od siebie równie wyraźnie, jak kajak różni się od tankowca.

 

 

Szukasz profesjonalnego Software House'u? Sprawdź naszą ofertę.

 

 

Mając na uwadze aspekt finansowy, ważne jest odróżnienie kosztów związanych z tworzeniem produktu (czyli opracowaniem koncepcji i wdrożeniem) od kosztów związanych z jego utrzymaniem i późniejszymi modyfikacjami. W celu lepszego zrozumienia tych pojęć, przedstawiamy główne czynniki wpływające na obie kategorie kosztów.

 

1. Koszty związane z tworzeniem aplikacji webowej obejmują:

 

 • Identyfikację wizualną produktu, co najmniej ogólny pomysł graficzny na aplikację.
 • Analizę biznesową.
 • Projektowanie interfejsu.
 • Architekturę oprogramowania.
 • Prace programistyczne.
 • Testy.
 • Procedury CI/CD.
 • Licencje oprogramowania, które mogą być zarówno bezpłatne, jak i płatne.
 • Wydanie kolejnych wersji oprogramowania.
 • Integracje z zewnętrznymi aplikacjami za pomocą interfejsów API.
 • Testy użyteczności.
 • Analizy prawne.
 • Dokumentację.

 

 

2. Koszty związane z utrzymaniem aplikacji obejmują:

 

 • Rozwój aplikacji, zależny od wyboru technologii front-end i back-end oraz zastosowanej architektury. Rekomendowane są technologie takie jak Vue.js + Nuxt.js + Python lub Node, a także architektura mikrousługowa.
 • Dostępność, skalowanie i bezpieczeństwo aplikacji, które zależą od wykorzystanych rozwiązań chmurowych.
 • Prace zespołu ds. treści i aktualizacja treści, które zależą od implementacji systemu zarządzania treścią (CMS), np. Strapi (Node) lub Django (Python).
 • Optymalizację kodu w oparciu o wyniki testów wydajności i testów Web Core Vitals.
 • Optymalizację designu, czyli modyfikacje programistyczne, oparte na wynikach analizy konwersji.

 

 

 

Z jakiego powodu ceny usług wykonawczych mogą się znacznie różnić?

 

Wysłałeś zapytanie ofertowe i otrzymałeś odpowiedzi od agencji interaktywnych i software house'ów, które oscylują między 50 000 zł a 500 000 zł. Skąd takie rozbieżności?

 

Różnice w cenach wynikają głównie z jednego czynnika - braku dokładnej specyfikacji projektu. Brak precyzyjnych wymagań daje wykonawcom szeroką swobodę interpretacji przy wycenie, co wpływa na znaczący zakres cenowy.

 

Przykład: W zapytaniu pojawia się potrzeba stworzenia funkcji "Systemu powiadomień". Jednak koszty tego elementu projektu są uzależnione od wielu czynników. Czy system powinien obsługiwać powiadomienia push na urządzeniach mobilnych? Czy powinien być zintegrowany z zewnętrznymi platformami, takimi jak Firebase czy OneSignal? Czy ma oferować personalizowane powiadomienia w zależności od zachowań użytkownika? Czy wymaga integracji z systemem CRM? Wartość oferty jednego wykonawcy może wynieść 3 000 zł, podczas gdy drugi przedstawia ofertę na poziomie 40 000 zł. Oba kosztorysy mogą być uzasadnione, biorąc pod uwagę brak precyzyjnych wytycznych dotyczących funkcji systemu powiadomień.

 


Oceny cenowe od różnych wykonawców, gdy klient przedstawia jasne zapytanie ofertowe, powinny mieścić się w przedziale różnicy wynoszącym od 10% do 20%.

 

Aby zatem zredukować koszty, zaleca się opracowanie dokładnej specyfikacji. Przygotowanie solidnej specyfikacji pozwala klientowi korzystać z oszczędności na poziomie około 15%. W przypadku projektów o większym zakresie, te oszczędności mogą sięgnąć nawet ponad 400 000 zł. Jest to rezultat faktu, że od samego początku zespół programistyczny wycenia swoje usługi na podstawie precyzyjnych wymagań klienta, eliminując przy tym spekulacje. Dzięki szczegółowej specyfikacji wdrożone oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami interesariuszy projektu, co skutkuje minimalizacją liczby kosztownych poprawek i iteracji.

 

 

 

Skąd wynikają wysokie koszty związane z tworzeniem oprogramowania?

 

Największą część tych kosztów stanowi zespół pracujący w software house.

Zazwyczaj koszty związane z tworzeniem aplikacji kojarzone są głównie z wydatkami na prace programistyczne. To oczywiście prawda, ale z pewnością nie pełna. Programiści, choć kluczowi, nie są jedynymi specjalistami niezbędnymi do stworzenia kompleksowej aplikacji.

 

W miarę wzrastającej złożoności projektu pojawia się potrzeba skorzystania z wiedzy i doświadczenia różnych ekspertów, takich jak:

 

 • analitycy biznesowi,
 • project managerowie,
 • projektanci UX/UI,
 • badacze UX,
 • specjaliści od treści UX,
 • projektanci produktów.

 

Pomimo że wygląd, funkcje i sposób działania aplikacji webowych mogą czasami sprawiać wrażenie prostoty, to w rzeczywistości to programiści:

 • front-end,
 • back-end,
 • lub ci, którzy łączą obie te kompetencje jako full stack, są odpowiedzialni za ich stworzenie.

 

 

 

Wycena pojektu aplikacji webowej - Projektowanie UX/UI, Badania UX

 

Chociaż praca programistów i jej koszty są powszechnie znane i zrozumiałe dla wielu, to koszty związane z tworzeniem aplikacji w kontekście całego projektu mogą być mniej oczywiste dla niektórych.

 

Bez wsparcia analityków biznesowych, projektantów UX/UI, badaczy UX oraz specjalistów od treści UX żadna zaawansowana aplikacja webowa, skutecznie realizująca cele biznesowe, nie może powstać. To od ich pracy zależy charakter produktu oraz jego ostateczny kształt, a faza rozwoju koncepcji oraz projektowania ma decydujący wpływ na budżet powstającego systemu. Dlatego kluczowym aspektem jest poświęcenie szczególnej uwagi etapowi projektowania oprogramowania i dokumentacji wymagań.

 

Wystarczy spojrzeć na kluczową zasadę - każda złotówka zainwestowana w odpowiedni design przynosi oszczędność rzędu 100 złotych, które mogłyby być później wydane na poprawki i prace programistów.

 

Warto również zauważyć, że prace projektowo-badawcze obejmują nie tylko koszty wynagrodzeń poszczególnych specjalistów, ale także uwzględniają koszty licencji oprogramowania (aplikacji projektowych, badawczych, narzędzi do zarządzania projektami, komunikacji), wynagrodzenia respondentów oraz koszty konsultacji specjalistów, np. związanych z aspektami prawno-branżowymi.

Szukasz firmy programistycznej?

Porozmawiaj z nami

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły.

Edytor kodu do tworzenia aplikacji webowych, internetowych