• 1Start
  • 2O projekcie
  • 3Osiągnięcia
  • 4Rezultat

Panel Customer Relationship Management

jQuery
JS
Laravel
SCSS

TechPanel to panel zarządzania o szerokim zastosowaniu, który na potrzeby działalności Naszej firmy został dostosowany specjalnie dla sprzedaży systemów IT dedykowanych parafiom.

TechPanel

O projekcie

TechPanel umożliwia efektywne zarządzanie klientami i kontaktami. Pozwala gromadzić i przechowywać dane kontaktowe klientów, historię interakcji, preferencje oraz inne istotne informacje.


CRM pozwala śledzić i zarządzać całościowym procesem sprzedaży stron internetowych. Możesz monitorować postępy od pierwszego kontaktu z klientem, poprzez negocjacje i prezentacje, aż do finalizacji transakcji. System pozwala na przypisywanie zadań, ustalanie terminów i śledzenie postępów.


Panel CRM dostarcza narzędzia do analizy danych sprzedażowych i generowania raportów. Możesz śledzić kluczowe wskaźniki wydajności, analizować trendy sprzedażowe, identyfikować mocne i słabe strony procesu sprzedaży oraz podejmować informowane decyzje na podstawie danych.


Co udało nam się osiągnąć

Techpanel usprawnił proces sprzedaży, zwiększył skuteczność działań i poprawiają relacje z klientami. Dzięki temu możemy lepiej zarządzać swoimi projektami, dostosowywać oferty do potrzeb klientów i osiągać lepsze wyniki sprzedażowe.


Rezultat

Poprawa efektywności, nowy system umożliwił bardziej efektywne zarządzanie danymi łatwiejszy dostęp do informacji: Dzięki systemowi zarządzania bazą danych, pracownicy Banku Nasion mają teraz szybki i wygodny dostęp do potrzebnych informacji. To przyspiesza proces podejmowania decyzji i umożliwia bardziej kompleksową analizę danych.