Nasze portfolio

projekty wykonane przez nas

Jesteśmy firmą specjalizującą się w tworzeniu innowacyjnych aplikacji webowych
dla biznesu i użytkowników indywidualnych.

Elektroniczna kancelaria parafialna

Vue.js
Laravel
PHP 8
HTML + CSS

System informatyczny przeznaczony do wspomagania pracy kancelarii parafialnych. Rodzaj aplikacji internetowej, która umożliwia księżom i innym pracownikom kościelnym łatwiejsze i bardziej efektywne prowadzenie ewidencji dotyczącej sakramentów i innych obrzędów kościelnych oraz komunikowanie się z parafianami.

Wirtualny cmentarz internetowy

Laravel
SCSS
Webpack
PHP

Nowoczesny, intuicyjny i prosty w obsłudze system zarządzania cmentarzem. Opracowana przez nas wyszukiwarka osób pochowanych pozwala łatwo zlokalizować miejsce pochowania zmarłych.

Ogólnopolski serwis podatkowy

PHP
Zend Framework
Yii
Laravel

Password project to narzędzie, które zapewnia wygodne i bezpieczne zarządzanie wieloma kontami i hasłami naszych klientów. Ten zaawansowany system umożliwia zabezpieczenie i uporządkowanie haseł, zapewniając ochronę poufnych danych i ułatwiając codzienne operacje.

System zarządzania

bazą danych Banku

Nasion ROBiA

jQuery
JS
PHP
HTML + CSS

System zarządzania bazą danych Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce to kompleksowe narzędzie informatyczne, które umożliwia przechowywanie, organizację i zarządzanie danymi nasion znajdujących sie w banku.

Panel Customer Relationship Management

jQuery
JS
Laravel
SCSS

TechPanel to panel zarządzania o szerokim zastosowaniu, który na potrzeby działalności naszej firmy został dostosowany specjalnie dla sprzedaży systemów IT dedykowanych parafiom.

Menedżer haseł Password Project

jQuery
JS
Laravel
SCSS

Password Project to narzędzie, które zapewnia wygodne i bezpieczne zarządzanie wieloma kontami i hasłami naszych klientów. Ten zaawansowany system umożliwia zabezpieczenie i uporządkowanie haseł, zapewniając ochronę poufnych danych i ułatwiając codzienne operacje.