• 1Start
  • 2Wyzwanie
  • 3Kalendarz
  • 4Ogłoszenia
  • 5Rezultat

Parochialis.pl

Elektroniczna kancelaria parafialna

Vue.js
Laravel
PHP 8
HTML + CSS

System informatyczny przeznaczony do wspomagania pracy kancelarii parafialnych. Rodzaj aplikacji internetowej, która umożliwia księżom i innym pracownikom kościelnym łatwiejsze i bardziej efektywne prowadzenie ewidencji dotyczącej sakramentów i innych obrzędów kościelnych oraz komunikowanie się z parafianami.

Wyzwanie

Zadanie, przed którym stanął zespół programistyczny, polegało na zaprojektowaniu i stworzeniu kompleksowej aplikacji internetowej, która mogłaby pomóc kancelariom parafialnym w Polsce w wykonywaniu ich codziennych obowiązków.

Aplikacja ta miała służyć jako narzędzie wsparcia dla księży i innych pracowników kościelnych w zarządzaniu dokumentacją, organizowaniu spotkań, tworzeniu listy wiernych oraz prowadzeniu ewidencji dotyczącej sakramentów i innych obrzędów kościelnych.

Zadanie było wymagające, ponieważ wymagało zaprojektowania aplikacji o dużej funkcjonalności, która musiała być dostosowana do specyfiki pracy kancelarii parafialnych. Programiści musieli uwzględnić różne rodzaje dokumentów, takie jak akta urodzenia, chrztu, małżeństwa i zgonu, a także zaprojektować system, który umożliwiałby łatwe wyszukiwanie i aktualizowanie tych dokumentów.

Kalendarz intencji mszalnych

Interaktywny kalendarz intencji mszalnych jest ważnym narzędziem organizacyjnym w pracy duszpasterskiej księży i kościelnych pracowników. Dzięki niemu można zaplanować i uporządkować celebrowanie mszy świętych, uwzględniając potrzeby i oczekiwania parafian. Kalendarz ten umożliwia także zachowanie porządku w czasie i miejscu odprawiania mszy, zapewniając, że każda intencja zostanie odprawiona w odpowiednim terminie i przez odpowiedniego księdza.

Mobile-First Design

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie są ważnym narzędziem komunikacji między duszpasterzami a wiernymi, a także pomiędzy samymi wiernymi. Mogą zawierać informacje na temat bieżących spraw parafialnych, np. związanych z organizacją modlitwy, prowadzeniem różnych grup duszpasterskich, a także ważnych zmianach w parafii. Mogą również służyć do przypomnienia wiernym o ważnych wydarzeniach, takich jak nabożeństwa, rekolekcje czy różnego rodzaju celebracje liturgiczne.

W celu przygotowania ogłoszeń duszpasterskich istnieje możliwość skorzystania z edytora tekstowego TinyMCE. Oferuje on wiele funkcjonalności, które ułatwiają użytkownikom tworzenie i formatowanie tekstu, w tym narzędzia do wprowadzania hiperłączy, dodawania obrazów i tabel, zmiany formatowania tekstu, wstawiania list i wyróżnień, a także narzędzia do sprawdzania pisowni i gramatyki.

Rezultat

Pełnoprawna aplikacja wspomagająca pracę kancelarii parafialnych, wyposażona w liczne funkcjonalności pozwalające szybko i wygodnie, a co najważniejsze bezpiecznie, prowadzić kartoteki parafialne. Parochialis to system działający na wielu stanowiskach równocześnie, a także obsługujący wszystkie popularne systemy operacyjne.

122671

zaewidencjonowanych osób

21430

zaewidencjonowanych rodzin

37052

zaewidencjonowanych chrztów