• 1Start
  • 2O projekcie
  • 3Wyzwanie
  • 4Osiągnięcie

robia.pl

System zarządzania

bazą danych

Banku Nasion ROBiA

jQuery
JS
PHP
HTML + CSS

System zarządzania bazą danych Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce to kompleksowe narzędzie informatyczne, które umożliwia przechowywanie, organizację i zarządzanie danymi nasion znajdujących sie w banku.

O projekcie

Nowa strona ROBiA powstała w ramach projektu pt. „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”. dofinansowanego ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Miała na celu poprawę doświadczenia użytkowników w kwestii zapisu na szkolenia. Zadanie to wymagało starannej analizy potrzeb użytkowników oraz dostosowania wyglądu i funkcjonalności do ich wymagań.


Nowy design banku nasion umożliwia łatwiejsze i bardziej intuicyjne poruszanie się po stronie oraz szybsze znalezienie potrzebnych informacji. Wdrożenie nowego wyglądu przyczyniło się również do poprawy wizerunku serwisu i zwiększenia zaufania użytkowników.

Wyzwanie

Nasz zespół programistyczny stworzył nowoczesny system zarządzania bazą danych, którego głównym jest zwiększenie efektywności operacji. Nowy system umożliwi lepsze monitorowanie i analizowanie danych nasion znajdujących sie w banku, usprawnił proces wprowadzania danych oraz zapewni szybki dostęp do informacji. Dzięki tej inicjatywie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce znacznie poprawiła proces archiwizacji danych dotyczących nasion.


Co udało nam się osiągnąć?

Poprawa efektywności, nowy system umożliwił bardziej efektywne zarządzanie danymi łatwiejszy dostęp do informacji: Dzięki systemowi zarządzania bazą danych, pracownicy Banku Nasion mają teraz szybki i wygodny dostęp do potrzebnych informacji. To przyspiesza proces podejmowania decyzji i umożliwia bardziej kompleksową analizę danych.