Dlaczego warto wykonać audyt UX?

wróć do artykułów
29/03/2023

Badania UX, czyli inaczej audyt użytkownika to niezbędny etap projektowania User Experience naszego produktu lub usługi. Podczas projektowania strony internetowej warto pamiętać, że UX odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu użyteczności jej elementów. W ramach UX uwzględnia się:

 

1.       Analizę potrzeb potencjalnego użytkownika: Planowanie treści na stronie w taki sposób, aby odpowiadały najważniejszym potrzebom, z jakimi użytkownicy mogą odwiedzać stronę.

 

2.       Architekturę informacji: Organizowanie elementów na stronie w sposób umożliwiający użytkownikowi jak najszybsze odnalezienie interesujących go treści.

 

3.       Tworzenie makiet rozwiązań: Prototypowanie i analizowanie scenariuszy, aby znaleźć najlepsze rozwiązania.

 

Projektowanie User Experience to analityczny proces opracowania optymalnego doświadczenia użytkownika z danym produktem. Obejmuje on wiele elementów, takich jak badania, analizy i opracowywanie prototypów. UX stanowi połączenie między potrzebami użytkowników a potrzebami biznesowymi. Więcej o istocie User Experience i dlaczego warto o nie zadbać, przeczytasz tutaj.

 

Jak wygląda badanie User Experience?

 

Audyt User Experience (UX) jest niezwykle ważnym procesem dla wielu stron internetowych, zwłaszcza dla tych, które powstały przed erą skupienia na doświadczeniu użytkownika lub zostały zaprojektowane niedoskonale. Audyt UX pozwala wykryć błędy i trudności, z jakimi użytkownik może się spotkać podczas interakcji ze stroną. Celem audytu jest poprawa użyteczności strony i zadowolenia użytkowników, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników biznesowych.

 

Proces audytu UX obejmuje kilka kluczowych etapów. Pierwszym z nich jest określenie elementów lub podstron, które wymagają szczególnej analizy. Następnie przeprowadza się analizę na podstawie informacji dostarczonych przez klienta, zgłoszeń problemów użytkowników oraz celów biznesowych. Tworzenie person, czyli wykreowanie obrazu typowego użytkownika, pozwala lepiej zrozumieć ich cele i trudności, z jakimi mogą się borykać. Kolejny etap polega na ocenie jakości projektu, intuicyjności procesów i postrzegalności strony. Projektant może również wcielić się w rolę użytkownika, aby ocenić użyteczność strony i dokonać odpowiednich poprawek. Ostatecznym etapem audytu UX jest przeprowadzenie badań z udziałem użytkowników, co pozwala zweryfikować wcześniejsze wnioski i dostosować stronę na podstawie zebranych informacji.

 

Najczęstsze błędy, które pojawiają się podczas audytu UX, to brak intuicyjności w nawigacji i funkcjonalnościach, skomplikowane procesy, trudności w znalezieniu pożądanych informacji, brak widocznego CTA (Call to Action), brak komunikatów zwrotnych ze strony strony, długie wczytywanie zasobów i brak responsywności.

 

Audyt UX jest szczególnie ważny dla firm, które chcą zwiększyć swoje zyski, poprawić konwersję, przyciągnąć nowych klientów i zapewnić wygodę obecnym użytkownikom. Dobre procesy, łatwa obsługa i atrakcyjny wygląd strony przyczyniają się do budowania profesjonalnego wizerunku firmy w sieci oraz lepszego reprezentowania oferowanych wartości. Strona internetowa jest wizytówką firmy, dlatego warto zadbać o jej wysoką jakość.

 

Co to jest persona?

 

Persony są kluczowym elementem audytu UX. Są to fikcyjne postacie, które reprezentują różne grupy docelowe użytkowników strony. Tworzenie person pomaga lepiej zrozumieć potrzeby, cele, preferencje i zachowania użytkowników. Persony są oparte na rzeczywistych danych demograficznych, psychograficznych i behawioralnych, a ich celem jest dostarczenie projektantom i badaczom UX wizji konkretnych osób, dla których projektowana jest strona. Persony pozwalają na bardziej precyzyjne dostosowanie projektu do oczekiwań i potrzeb użytkowników.

 

Jak zgromadzić dane do analizy UX?

 

W trakcie audytu UX wykorzystuje się różne narzędzia badawcze, które pomagają w gromadzeniu danych i analizie. Warto używać zróżnicowanych narzędzi, takich jak: 

  1.  
  2. Wywiady: Przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami, aby uzyskać informacje na temat ich doświadczeń, potrzeb, oczekiwań i frustracji związanych z korzystaniem ze strony.
  3.  
  4. Obserwacja użytkowników: Obserwacja, jak użytkownicy interakcjonują z stroną w rzeczywistych warunkach. Może to być przeprowadzane osobiście lub za pomocą narzędzi do analizy zachowań użytkowników.
  5.  
  6. Testy użyteczności: Przeprowadzanie testów, w których użytkownicy wykonywają konkretne zadania na stronie, a badacze obserwują ich działania i rejestrują problemy i trudności, z jakimi się spotykają.
  7.  
  8. Kwestionariusze i ankiety: Tworzenie ankiet lub kwestionariuszy online, które pozwalają na zebranie opinii użytkowników na temat ich doświadczeń, preferencji i opinii na temat strony.

 

 

Próba badawcza odnosi się do grupy ludzi, która bierze udział w badaniu. Przy audycie UX próba badawcza powinna być reprezentatywna dla rzeczywistych użytkowników strony. W zależności od charakteru strony i jej grupy docelowej, warto do badania UX zaprosić osoby o różnym wieku, płci, poziomie doświadczenia, preferencjach itp. Grupę docelową strony określa się na podstawie celów biznesowych firmy i oczekiwanych użytkowników strony.

Podczas analizy potrzeb i frustracji użytkowników przeprowadza się badania, aby zidentyfikować główne potrzeby i problemy, z jakimi użytkownicy spotykają się podczas korzystania ze strony. Proces ten obejmuje analizę zgromadzonych danych, takich jak wyniki wywiadów, obserwacji i testów użyteczności. Na podstawie tych danych można zaproponować narzędzia i rozwiązania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb i eliminację problemów.

Szukasz firmy programistycznej?

Porozmawiaj z nami

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły.

Edytor kodu do tworzenia aplikacji webowych, internetowych